FemCap
theme_sub

Jakou zvolit velikost cervikálního kloboučku FemCap

Cervikální pesar FemCap se prodává ve třech velikostech. Jakou potřebujete právě vy, zjistíte z následující tabulky:

 • S - 22 mm - pro ženy, které ještě nikdy nebyly těhotné. Pokud si nejste jistá, zda jste nebyla třeba i krátce těhotná,
  použijte velikost 26 mm.
 • M - 26 mm - pro ženy, které byly těhotné, ale nerodily vaginálně (přirozenou cestou), nebo potratily třeba i ve 2. týdnu těhotenství. Pokud jste rodila císařským řezem při hodně otevřeném děložním hrdle, použijte velikost 30 mm.
 • L - 30 mm - pro ženy, které rodily vaginálně nebo císařským řezem při hodně otevřeném děložním hrdle.

Je nutné, aby velikost cervikálního kloboučku FemCap měřil gynekolog?

U cervikálního kloboučku FemCap není nutné, aby velikost čípku měřil gynekolog a nezáleží na výšce ani hmotnosti uživatelky. Podívejte se prosím na uvedený graf, na kterém vidíte průměry čípku u vzorku 300 žen. Třetina z těchto žen nebyla nikdy těhotná (nuligravida), třetina rodila císařem
(C-section) nebo potratila (abortion) a třetina rodila klasicky spodem (multiparous). Vodorovná osa udává průměr spodní části čípku v milimetrech, svislá počet žen, u kterých byl daný průměr změřený. Velikost čípku se měřila gynekologickými kroužky. Procentuální rozložení respektuje Gaussovu křivku. Při pohledu do grafu zjistíte, že průměry pesaru se pohybují v horní hranici toho, co je běžné.

orientační graf znázorňující velikosti čípku

graf znázorňující velikosti čípku

Příklad 1:

Nejvíce žen, které ještě nikdy nerodily, má čípek velký cca 17,5 - 20 mm. Prodávaná velikost S - 22 mm nejmenšího FemCapu jim tedy bude bez problémů stačit. Samozřejmě existují ženy, které mají čípek o něco větší nebo menší - v případě nerodivších je to část mající velikost cca 15,5 - 17,5 mm a zároveň 20 - 22 mm. I těmto ženám bude velikost S - 22 mm vyhovovat. Potom najdeme extrémy - ženy s velmi malým nebo velmi velkým čípkem, kterých je ale jen málo, přibližně 4%. V případě výrazně menšího čípku žena bez problémů použije vel. S - 22 mm. V případě výrazně většího čípku by jí tato velikost nestačila a musela by použít M - 26 mm. Velikost čípku se může zvětšit i velmi raným potratem, proto v případě nejasností doporučujeme raději větší velikost.

Příklad 2:

Naprostá většina žen, které rodily spodem, má velikost čípku 28 mm a menší. Velikost L - 30 mm, ve které se vyrábí největší FemCap, jim tedy bude dobře vyhovovat. Přibližně 4% žen budou mít čípek větší než 30 mm a nebudou moci pesar FemCap použít.

 • Cervikální klobouček FemCap sedí kolem čípku, ale jak z předchozího vysvětlení vyplývá, zpravidla to není nijak natěsno. To je velmi výhodné, protože nedochází k nežádoucímu dráždění čípku, přesto se FemCap nemůže posunout. Dále klobouček drží díky mírného podtlaku a navíc rozepřením krempy do poševních stěn.
 • V tom je rozdíl oproti poševní diafragmě, což  je v podstatě jen pevný kroužek s latexovou blánou, který drží pouze rozepřením do poševních stěn - proto je třeba její velikost zjistit měřícími kroužky, aby pevně seděla, ale netlačila. Pružnost dělohy je velmi různá a poševní diafragmy se vyrábějí ve velikostech 55 - 100 mm s 5 mm rozdílem mezi jednotlivými velikostmi.
 • Pokud máte pochybnosti, jak velký čípek vlastně máte, můžete si ho nechat změřit gynekologem.

Uvedené skutečnosti vyplývají z interní studie FemCap, inc. FemCap Size Selection Study Alfreda A. Shihaty, M.D. Uvádíme je s autorovým svolením. Máte-li zájem o celou studii (v angličtině, formát .pdf), kontaktujte nás prosím emailem.certifikát ISO 13485
 • FemCap Inc. získal certifikát ISO 13485. Znamená to, že splňuje nejpřísnější mezinárodní
  požadavky na kvalitu.
 • Uživatelé cervikálního kloboučku FemCap si mohou být jisti, že používají prvotřídní výrobek.

Pesar FemCap je uznanou zdravotní pomůckou s certifikátem označení shody CE 0470 0470.