FemCap
theme_sub

Jsou nějaká rizika při používání cervikálního kloboučku FemCap

Při nedodržení základních hygienických zásad může dojít k vaginální infekci nebo zánětu močových cest.


Proto je třeba:  • Před aplikací a vyjmutím FemCapu si řádně umýt ruce.
  • Vyndat pesar FemCap nejpozději 48 hodin po zavedení.
  • Udržovat FemCap v čistotě.

  • Nepoužívejte pesar FemCap při menstruaci a vaginální infekci.
  • Nepoužívejte při rakovině děložního čípku.
  • Ve vzácných případech může dojít k toxickému šoku. Toto onemocnění je způsobeno toxiny produkovanými bakterií, která se může vyskytovat v pochvě, aniž by způsobovala jakékoli onemocnění. Pokud se tyto toxiny dostanou do krve (což by se mohlo stát při menstruaci nebo vaginální infekci) mohou u jedinců s výrazně sníženou imunitní reakcí vyvolat závažný tělesný stav, kdy je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tento stav se projevuje prudkou horečkou, která během několika minut vystoupí nad 39°C. Pokud se u vás příznaky toxického šoku už někdy vyskytly, důrazně doporučujeme pesar FemCap nepoužívat.


certifikát ISO 13485
  • FemCap Inc. získal certifikát ISO 13485. Znamená to, že splňuje nejpřísnější mezinárodní
    požadavky na kvalitu.
  • Uživatelé cervikálního kloboučku FemCap si mohou být jisti, že používají prvotřídní výrobek.

Pesar FemCap je uznanou zdravotní pomůckou s certifikátem označení shody CE 0470 0470.